Duramother AB

Neuropsykiatri med empati och kulturell kompetens

Socialpsykiatri (jour/familjehem, HVB samt neuropsykiatriska utredningar) med empati- och kulturkompetens

Neuropsykiatriska utredningar

Vi erbjuder neuropsykiatriska utredningar i anslutning till en placering i våra familjehem/HVB. Vi genomför även neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av vårdgivare, kommuner och privatpersoner när det finns misstankar om ADHD/ADD eller autismspektrumproblematik. Vi kan erbjuda utredningar på olika språk och har en god kulturell förståelse som bidrar positivt till att trygga föräldern, identifiera kunskapsluckor och kunna erbjuda anpassade insatser i form av vägledning och stöd.