Duramother AB

Neuropsykiatri med empati och kulturell kompetens

Socialpsykiatri (jour/familjehem, HVB samt neuropsykiatriska utredningar) med empati- och kulturkompetens

Jour- och familjehem

Vi erbjuder konsulent stödda jour- och familjehem. Vi erbjuder även förstärkt stöd i form av stöd- och behandlingsinsatser. Vi lägger stor vikt vid matchning, utbildning och handledning av våra familjehem.

Familjehem

Ett familjehem är ett hushåll som öppnar sitt hem för en lång tid. Ibland blir det hela barnets uppväxt.

Familjehemmet finns där för att ge barnet trygghet i livet, med allt vad det innebär.

Vi ser gärna mångfald bland våra familjehem. Bor ni i villa, radhus eller lägenhet? I centrum, i förorten eller på landet? Är du ensamstående, gift, sambo, med eller utan barn? Det har ingen betydelse. Det viktigaste är att ditt hem kan erbjuda trygghet och stabilitet.

Vi har ramavtal för familjehem i Sthlm Stad, Skåne och Småland.

Jourhem

Barnet behöver oftast placeras samma dag som socialtjänsten ringer. Längden på placeringstiden kan växla mellan ett par dagar till flera månader, men den placerade bör inte bo längre än 4 månader i ett jourhem. Någon av makarna bör ävan vara hemma på hel- eller deltid. Att det finns gott om tid och att familjens sociala situation är stabil är viktigt när man är jourhem.

Vi ser gärna mångfald bland våra familjehem. Bor ni i villa, radhus eller lägenhet? I centrum, i förorten eller på landet? Är du ensamstående, gift, sambo, med eller utan barn? Det har ingen betydelse. Det viktigaste är att ditt hem kan erbjuda trygghet och stabilitet.

Behandlingshem (HVB)

Dura HVB är ett kulturkompetent behandlingshem där verksamhetsansvarig/föreståndare är utbildad barn- och ungdomspsykiater med flera års erfarenhet av målgruppen.

Vi har ramavtal för HVB-hemmen i Sthlm Stad, Gävleborg och Västerås

Målgrupp: Barn ( flickor och pojkar) 14-19 år.

Barn som har vuxit upp i familjer som av olika anledningar inte har tillgodosett den unges grundläggande behov av omsorg och stöd . Barn med en neuropsykiatrisk svårighet som familjen har haft svårt att hantera.

Vår uppgift

Dura HVB:s uppgift är att skapa en bärande och trovärdig relation till den unge. Dura HVB har ett salutogent perspektiv och verkar för att den unge ska uppleva sin livssituation som meningsfull, hanterbar och begriplig.

Metoder

Boendet erbjuder en kunskapsbaserad vägledning med samtal. Detta innebär att den unge får rätt slags psykiatrisk bedömning för att avgöra vilka insatser den enskilda individen behöver, en så kallad vistelseplan. Vi arbetar bland annat med med kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande samtal (MI) och funktionsstöd i vardagen.

Ledningssystem

Vi har ett integrerat ledningssystem baserat på svensk standard, SS-EN ISO 9001 och OHSAS 18001 för att uppfylla de lagar och förordningar som finns för vår typ av verksamhet.

Kontaktuppgifter

Föreståndare Asia Mohamed

  072-3596635

Placeringskoordinator Oscar Rinaldo

  072- 1879633